piątek, 1 marca 2013

Jak wypełnić formularze KRS dla spółki z o.o.?

Wypełniając różnego rodzaju formularze urzędowe wielokrotnie zadajemy sobie pytanie „Jak to wypełnić?”. Formularze powinny być przyznaje dla użytkownika, w rzeczywistości jednak tak nie jest. Nie inaczej jest w przypadku formularzy KRS – nieprawidłowe wypełnienie formularza KRS spowoduje, że proces rejestracji spółki lub zmian w spółce znacznie się przedłuży. Dlatego jeżeli na co dzień nie zajmujemy się wypełnianiem formularzy, warto posłużyć się ściągawką – wzorem wypełnienia. W serwisie Wzorykrs.pl udostępniamy formularze KRS, które zostały przykładowo wypełnione przez profesjonalistę – radcę prawnego.

W pierwszej kolejności udostępniliśmy formularze KRS dla spółki z o.o.

Zobacz:
  • Jak wypełnić formularz KRS-Z3 (podział przez przeniesienie całego majątku spółki na inne spółki)
Wzory są natychmiast do pobrania on-line.

sobota, 9 lutego 2013

Przekaż 1% podatku

Podobnie jak w zeszłym roku zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Zuzi cierpiącej na rzadką genetyczną chorobę leukodystrofię Krabbego. Więcej informacji na temat Zuzi i jej choroby możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej o Zuzi.

Dane do przekazania 1% podatku na rzecz Zuzi:
Nazwa OPP: Fundacja Jaś i Małgosia
Numer KRS: 0000127075

Cel szczegółowy 1%: "#459 Zuzanna Modzelewska".

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Zuzi!

wtorek, 5 lutego 2013

Jak napisać umowę zastawu?

Jak napisać umowę zastawu zabezpieczającą umowę pożyczki? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w artykule "Sposoby zabezpieczenia pożyczki - zastaw". Z artykułu dowiecie się w szczególności:
- co to jest zastaw?
- jakie są korzyści z zabezpieczenia pożyczki zastawem?
- jak ustanowić zastaw?
- czy da się odzyskać wierzytelność z przedmiotu zastawu bez konieczności uzyskania wyroku sądowego?

W serwisie Wzoryprawne.pl znajdziecie także wzór umowy pożyczki oraz wzór umowy zastawu na rzeczy.

sobota, 2 lutego 2013

O apelacji

Konstytucja RP gwarantuje co najmniej dwuinstancyjne postępowanie sądowe. W prawie cywilnym, które obejmuje również sprawy rodzinne, urzeczywistnieniem tej konstytucyjnej zasady jest możliwość zaskarżenia wyroku sądu I instancji w drodze apelacji. Od wyroku sądu rejonowego, który co do zasady jest właściwy w pierwszej instancji w sprawach alimentacyjnych, apelacja służy do sądu okręgowego. Od orzeczenia sądu okręgowego, który orzeka jako sąd I instancji apelacja przysługuje do sądu apelacyjnego. 
 
Kodeks postępowania cywilnego nie wymienia zarzutów, na jakich można oprzeć apelację, dlatego strona ma w tym zakresie dużą swobodę. 
 
Skarżący, który podnosi zarzut naruszenia prawa materialnego powinien wykazać, że sąd pierwszej instancji błędnie zinterpretował przepis, zastosował nie tę normę, którą w danej sprawie powinien bądź wydał wyrok na nieobowiązujących w systemie prawa przepisach. Należy odróżnić przepisy prawa materialnego od norm postępowania. Te pierwsze, mówiąc w uproszczeniu, znajdują się (w przypadku spraw o alimenty) w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a postępowanie cywilne regulowane jest w KPC.

Wnosząc apelacje możemy żądać zmiany lub uchylenia zaskarżonego wyroku w całości bądź w części.


środa, 7 listopada 2012

Pozwy o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony staną się mniej opłacalne?

Jak donosi portal Lex.pl Minister Sprawiedliwości planuje obniżyć koszty zastępstwa procesowego
w sprawach o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolone z 360 zł do 60 zł. Zmiana spowodowana jest przede wszystkim chęcią ukrócenia praktyk celowego zwielokrotniania kosztów zastępstwa procesowego przez pełnomocników reprezentujących stowarzyszenia konsumenckie.


Proceder ten polega na rozbijaniu poszczególnych postanowień wzorców umownych na odrębne pozwy o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony, tak by jeden pozew obejmował wyłącznie jedno kwestionowane postanowienie wzorca umownego. W ten sposób pełnomocnicy reprezentujący stowarzyszenia potrafią składać po kilka-kilkanaście pozwów dotyczących tego samego wzorca, zalewając pracą Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, że pozwy w tych sprawach wnoszone przez stowarzyszenia konsumenckie są zwolnione od opłat, a pozwy zwykle ograniczają się jedynie do zacytowania kwestionowanego postanowienia i żądania uznania go za klauzule abuzywną, nie zawierając zwykle jakiegokolwiek wywodu prawnego czy ustaleń faktycznych, sprawy te stały się maszynką do zarabiania pieniędzy dla stowarzyszeń konsumenckich (a zapewne w rzeczywistości dla stojących za nimi sprytnych prawników). 

Media wielokrotnie donosiły o masowym pozywaniu przez stowarzyszenia konsumenckie grup przedsiębiorców z kolejnych gałęzi rynku. "Ofiarami" stowarzyszeń konsumenckich zostały już m. in. biura podróży, sklepy on-line czy biura tłumaczeń. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj.
Zaproponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ma ukrócić proceder masowego wnoszenia pozwów z chęci zarobienia na kosztach zastępstwa procesowego. Zmianę w tym zakresie należy ocenić pozytywnie i liczyć na to, że na wokandzie znajdować się będą wyłącznie sprawy wymagające interwencji sądu, tj. dotyczące klauzul, w które w sposób ewidentny naruszają interesy konsumentów. 

Pozew o uznanie wzorca umownego za niedozwolony może wnieść każdy. Wzór takiego pozwu można znaleźć tutaj.

czwartek, 25 października 2012

Alimenty po rozwodzie zgodne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z Konstytucją przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na podstawie których sąd może przyznać alimenty małżonkowi niewinnemu rozkładu pożycia od małżonka winnego, jeżeli sytuacja majątkowa małżonka niewinnego w wyniku rozwodu ulegnie istotnemu pogorszeniu, choćby nie znajdował się on w niedostatku.Zobacz szczegóły.

Zobacz również:

środa, 17 października 2012

Jak wypełnić formularz RZ-1 oraz RZ-3?

Na tytułowe pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w serwisie Wzoryprawne.pl, bowiem baza wzorów powiększyła się o wzory dotyczące zastawu rejestrowego. Dzięki temu możecie Państwo zobaczyć, jak należy wypełnić wniosek o wpis lub wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów. Wzory przykładowo wypełnionych formularzy RZ-1 i RZ-3 znajdują się na tej stronie. Polecamy.